Psychotherapie

Uitgangspunten van de therapie:

Cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie gaat ervan uit dat de mens voortdurend in ontwikkeling is, in proces. Ieder mens streeft ernaar om goed te functioneren en probeert zijn capaciteiten te ontplooien. Deze neiging om zich te ontwikkelen houdt niet op als iemand volwassen is. Ook in het volwassen leven komt iemand steeds voor problemen en uitdagingen te staan. Deze ontwikkeling kan echter tijdelijk stagneren, waardoor men het gevoel krijgt vast te zitten. Soms is dan hulp van een buitenstaander (bijvoorbeeld een psychotherapeut) nodig om het proces weer op gang te helpen. Samen met de therapeut wordt dan nagegaan wat het ontwikkelingsproces heeft geblokkeerd, zodat deze blokkades uit de weg geruimd kunnen worden. De subjectieve belevingswereld van de cliënt staat hierbij centraal.

Om blokkades te leren kennen is een nieuwsgierige houding nodig. Om ze uit de weg te kunnen ruimen is een veilige sfeer van acceptatie, begrip en respect nodig. Vanuit deze grondhouding tracht ik samen met jou te achterhalen wat jou zo blokkeert, hoe de impasse doorbroken kan worden om jouw groeiproces weer op gang te brengen. Ik zal je helpen chaos te ontwarren en te ontdekken waar jouw eigen invloed en mogelijkheden liggen om situaties en problemen tegemoet te treden. Het is de bedoeling dat je hierdoor weer greep op je eigen leven krijgt en hernieuwde vrijheid voelt om iets aan je situatie te veranderen.

Mijn deskundigheid ligt op het gebied van groeiprocessen bij mensen. Jouw deskundigheid ligt op het gebied van de manier waarop jij wilt leven. Het gaat om wat jij voelt, denkt, ontdekt en belangrijk vindt. Samen zoeken we naar manieren voor jou om hiernaar te kunnen leven. Ik nodig je uit ‘op weg’ te gaan. Jij bepaalt de richting. Ik kijk mee, denk mee, voel mee, zoek mee. Het is een ontdekkingstocht die altijd weer verrassend is (voor ons beiden), omdat ieder mens uniek is.

Samenwerking is daarbij van groot belang. Hierbij zal wederzijdse openheid en echtheid een grote rol spelen. Dit is niet altijd gemakkelijk, soms confronterend, maar (in mijn ervaring) ook erg leerrijk en op een aangename manier spannend.

Wanneer bovenstaande benadering je aanspreekt komen we er wel uit om te ontdekken wat jij nodig hebt om anders met het leven om te gaan en het leven anders te gaan ervaren. Klachten en problemen verliezen dan vaak hun functie en zullen afnemen. En zo niet, dan zorgen we ervoor dat jij je klachten en problemen hebt, i.p.v. dat je klachten en problemen jou in hun macht hebben.