Voor wie?

Volwassenen

Ik werk met volwassenen (tussen 19-65 jaar) die tegen psychische problemen aanlopen. Wanneer de problemen op te lossen zijn met minder dan 10 gesprekken dan zal hulp van bijvoorbeeld een psycholoog in de Generalistische-Basis GGZ voldoende zijn. Wanneer er meer nodig is dan zal uw huisarts u doorverwijzen voor psychotherapie in de Gespecialiseerde GGZ. Wanneer er voor dat laatste gekozen wordt kunt U bij mij terecht met een breed scala aan psychische problemen: angst, somberheid, vaag gevoel van onbehagen, moeite in relatie tot anderen, trauma in het verleden, persoonlijkheidsproblemen, burn-out, verwerken van een nare gebeurtenis, emotionele problemen of problemen met emoties, problemen rond zingeving en identiteit enz. Ook als u klachten ervaart zonder dat u precies weet waar die mee samenhangen kunt u daarvoor bij mij terecht. In het eerste intakegesprek bekijken we samen wat er aan de hand is en of cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie (zie onder kopje “psychotherapie”) voor u zou kunnen helpen.

Jong-volwassenen

Ik heb me in de loop van de jaren gespecialiseerd in het werken met jong-volwassenen (studenten en mensen die net zijn afgestudeerd). Binnen de leeftijd van 20-30 jaar komt er veel op je af, waardoor je juist in deze levensfase soms met problemen kunt kampen. Bijvoorbeeld met onzekerheid, faalangst, eetproblemen, geen keuzes durven maken, angsten, somberheid, problemen met het aangaan van relaties, eenzaamheid, niet je eigen weg durven gaan, hevige emoties of juist emotieloos voelen, identiteitsproblemen, levensvragen enz. Wanneer je voor je gevoel vastloopt kan psychotherapie een mogelijkheid zijn om hier weer uit te komen. De studentenpsycholoog kan soms het eerste aanspreekpunt zijn en het advies geven voor psychotherapie. Uiteraard kun je ook direct naar de huisarts gaan. Met een verwijsbrief van je huisarts kun je je bij mij aanmelden en dan kijken we samen naar wat je nodig hebt om minder belemmerd te worden door psychische problemen.

Waarmee kunt u niet terecht?

Er zijn een aantal problemen waarvoor u beter op uw plek bent bij een andere praktijk of instelling. Dit geldt voor:

  • Partner-relatie gesprekken of gezinstherapie (u kunt bij mij enkel voor individuele therapie terecht);
  • Problemen bij kinderen en jeugdigen (ik geef psychotherapie aan mensen vanaf 19 jaar);
  • Psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie en andere psychotische stoornissen;
  • Specifieke ouderenproblematiek zoals dementie;
  • Ernstige verslavingsproblematiek en vroege ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of ADHD. Voor deze problemen bent u beter op uw plek bij een daarvoor gespecialiseerde instelling of praktijk;
  • Bij grote crisisgevoeligheid kan een instelling met een crisisdienst u beter tot dienst
  • Voor lichte psychische problematiek die in minder dan 10 gesprekken op te lossen valt zal uw huisarts u niet doorverwijzen voor psychotherapie in de Specialistische GGZ. De huisarts kan zelf behandelen, een praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk kan behandelen of u kunt een doorverwijzing krijgen naar de Generalistische Basis GGZ.